DIJAGNOSTIČKA NEURORADIOLOGIJA

Magnetna rezonancija

Magnetna rezonancija (MR) je dijagnostička procedura koja se zasniva na kombinaciji magnetnog polja, radio-talasa i kompjuterske tehnologije za dobijanje detaljane slike organa, tkiva i njihovih struktura.

Pregled je bezbolan, nema opasnosti od jonizujućeg zračenja i traje najmanje 15 minuta.

Kontraindikacija za ovaj pregled su pacijenti koji imaju ugrađen pacemaker, metalne implante, insulinsku pumpu, srčane zaliske, zubne ili slušne proteze, intrauterina kontraceptivna sredstva (spirale i sl.), ako su imali bilo kakvu operaciju, a naročito srca i krvnih sudova, ako su alergični na kontrastno sredstvo i ako imaju strana metalna tela (šrapnele, metalni opiljci…).

Pacijent za vreme pregleda ne treba da bude našminkan ili da ima lakiranu kosu.

U salu gde se obavlja MR pregled se ne smeju unositi metalni predmeti kao što su naočari, metalni delovi garderobe, šnale i drugi sitni metalni predmeti (ključevi, sat, sitan novac…), kao ni magnetne kartice.

U toku pregleda čuje se buka, koja potiče od promene gradijenta magnentog polja i normalna je tehnička karakteristika aparata

U određenim slučajevima se može javiti potreba za primenom kontrastnog sredstva. On se aplikuje intravenski i ne sadrži u sebi jod (koji se koristi kod pregleda na „skeneru“ – CT). Osećaj toplote koji se kod nekih pacijenata može javiti nakon kontrasta je takođe prolazan.

Kompjuterizovana tomografija (CT)

CT skeniranje je neinvazivni radiološki pregled koji se obavlja na skeneru.

Na CT neuroradiološkom pregledu se obavljaju pregled glave, paranazalnih šupljina (sinusa), orbita (očnih prostora), temporalnih kostiju (struktura spoljnjeg, srednjeg i unutrašnjeg uha), kao i kičmenog stuba.

Indikacije za ovaj pregled su:

 • glavobolja,
 • epileptički napadi,
 • povrede glave,
 • poremećaj ravnoteže,
 • konfuzno stanje – dezorjentisanost, zbunjenost,
 • nagla promena ponašanja,
 • poremećaj svesti,
 • ponavljani padovi,
 • slabost ili trnjenje jedne strane,
 • paraliza facijalisa,
 • ponavljane infekcije sinusa,
 • pojava otoka na glavi ili licu,
 • obrada bolesnika sa tumorom druge regije kod sumnje na širenje tumora krvlju,
 • bolovi u vratnoj ili slabinskoj kičmi sa širenjem niz ruku (nogu),
 • povreda kičme sa sumnjom na prelom na standardnim snimcima.

Neurodigitalna subtrakciona angiografija (DSA)

Neuroangiografski pregled obavlja se na specijalnom rentgenskom aparatu koji omogućava da se tokom intraarterijske injekcije kontrastnog sredstva prikažu arterijski i venski krvni sudovi.

Pojam neuroangiografije odnosi se na snimanje krvnih sudova glave, vrata i kičmene moždine.

Pregled se obavlja na taj način što se u preponsku arteriju uvodi tanka cevčica, kateter, koji se pod kontrolom rentgenoskopije dovodi do nivoa arterija vrata (kod pregleda glave), odnosno međurebarnih ili slabinskih arterija (kod pregleda kičmene moždine). Kada se kateter dovede na odgovarajuće mesto, ubrizgava se kontrastno sredstvo kojim se prikažu krvni sudovi.

Indikacije za ovaj pregled su:

 • Krvarenje u mozgu ili kičmenoj moždini ili moždanim ovojnicama
 • Moždani udar izazvan suženjem ili zapušenjem krvnih sudova vrata,
 • Pad očnog kapka
 • Tumori mozga ili kičmenog kanala