INTERVENTNA NEURORADIOLOGIJA

Procedure interventne neuroradiologije spadaju u red minimalno invazivnih tehnika jer se preko malog reza na koži, putem krvnih sudova (endovaskularno), dolazi do patološke promene (aneurizma, arteriovenska malformacija, tumor i dr.) u centralnom nervnom sistemu, regiji glave, vrata ili kičme, gde se specijalnim materijalima promena tretira.

Sinonimi za endovaskularni tretman su: embolizacija i endovaskularna hirurgija.

Endovaskularni tretman se obavlja u lokalnoj anesteziji, sa izuzetkom pacijenata koji ne mogu da sarađuju (krvarenja u mozgu, kod rupturirane aneurizme, akutni infarkt mozga).

Prednosti endovaskularnog tretmana:

 • minimalno invazivan pristup
 • kraće vreme trajanja intervencije
 • Brži oporavak
 • Kraći boravak u bolnici, u proseku 48 sati
 • vraćanje svakodnevnim aktivnostima u roku od 5 dana

Pre svakog endovaskularnog tretmana radi se digitalna subtrakciona angiografija – DSA, zahvaćene regije tela.

Indikacije za ove procedure su:

 • moždane aneurizme
 • arteriovenske malformacije mozga
 • karotido-kavernozne fistule
 • arteriovenske fistule glave i vrata
 • meningeomi, glomus tumori, juvenilni nazofaringealni tumori
 • hipervaskularizovani tumori glave i vrata
 • nezaustavljiva krvarenja iz nosa
 • akutni moždani udar
 • stenoze karotidnih krvnih sudova
 • stenoze krvnih sudova mozga
 • disekcije krvnih sudova vrata i mozga