Akutni infarkt mozga (moždani udar)

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Moždani udar nastaje kada je dotok krvi u deo mozga  prekinut ili ozbiljno smanjen. Nastaje zbog nemogućnosti da se  moždano tkivo ishrani kiseonikom i hranljivim materijama. Za nekoliko minuta, moždane ćelije počinju da odumiru.

Moždani udar može biti:

 • Akutni infarkt mozga (moždani udar)ishemijski, koji nastaje usled nedovoljnog priliva krvi u mozak
 • hemoragijski, koji nastaje usled rupture krvnog suda i „izliva krvi u mozak” kao i
 • tranzitorni (TIA – prolazni ishemijski napad)

Najveći procenat predstavljaju ishemijski mozdani udari.

FAKTORI RIZIKA

 • poremećaji srčanog ritma
 • šećerna bolest (Diabetes mellitus )
 • pušenje
 • hiperlipedimija (porast masnoća u krvi)
 • gojaznost I fizicka neaktivnost
 • konzumiranje alkohola
 • stres
 • starosna dob

SIMPTOMI

 • poremećeni pokreti jedne strane tela,
 • slabost, nespretnost,
 • oduzetost ruke ili noge,
 • poremećaj osetljivosti na dodir,
 • trnjenje strane lica ili tela,
 • gubitak vida na jedno oko,
 • gubitak koordinacije ili nemogućnost hoda,
 • nerazumevanje ili nemogućnost govora

Moždani udar je urgentno stanje i zato je veoma važno započeti lečenje na vreme!

POSTAVLJANJE DIJAGNOZE

 • klinička slika
 • CT pregledom glave i krvnih sudova glave (kompjuterizovana angiografija)
 • MR pregledom glave i krvnih sudova na magnetnoj rezonanci

LEČENJE

Postoje dve mogućnosti za terapiju:

 • intavenska trombolitička terapija lekovima koja se može sprovesti unutar četiri sata od momenta pojave simptoma
 • mehanička ekstrakcija tromba, koja se sprovodi kroz arteriju preponske regije pomoću katetera i mikrokatetera kroz koje se tromb izvadi iz krvog suda mozga i time spreči razvoj posledica moždanog udara. Ovu intervenciju je moguce uraditi u prvih 6 sati od nastanka prvog simptoma.