Disekcije krvnih sudova mozga

Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Disekcija krvnog suda je rascep unutrašnjeg zida krvnog suda koji može dovesti do formiranja lažnog lumena ili tromba unutar tog zida. Kao posledica toga može doći do razvoja infarkta mozga.

Mogu biti:

 • Spontane: hipertenzija, u sklopu fibromuskularne displazije, Marfanovog sindroma, policistične bolesti bubrega
 • Traumatske: kiropraktika, joga, saobraćajni udes

FAKTORI RIZIKA

Povrede glave, ateroskleroza, pušenje, zloupotreba lekova i narkotika, visok krvni pritisak.

SIMPTOMI

 • kočenje vrata
 • glavobolja
 • smetnje sa vidom
 • smetnje sa govorom
 • prolazna ishemija
 • oduzetost jedne strane tela

POSTAVLJANJE DIJAGNOZE

 • klinička slika
 • dopler krvnih sudova vrata
 • CT pregledom glave i krvnih sudova glave (kompjuterizovana angiografija),
 • pregledom glave i krvnih sudova na magnetnoj rezonanci
 • digitalnom subtrakcionom angiografijom (DSA)

LEČENJE

Postoje dve mogućnosti za terapiju:

 • konzervativna neurološka terapija lekovima
 • endovaskularna, minimalno invazivna metoda, koja se sprovodi kroz arteriju preponske regije pomoću katetera i mikrokatetera kroz koje se na mesto disekcije postavi stent koji treba da omogući prohodnost krvnog suda.