Embolizacija tumora vrata, nosnih šupljina i endokranijuma

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Embolizacija vaskularnih tumora glave, vrata i nosnih šupljina je postala važna terapijska procedura kao dopuna hirurškog lečenja ovih tumora.

Endovaskularnim putem je moguće doći do krvnih sudova koji ishranjuju tumor i embolisati ih, čime se tumor isključuje iz cirkulacije što znatno olakšava dalje lečenje tumora.

Može se primeniti kao preoperativni tretman hipervaskularizovanih tumora u vratu (glomus tumor, juvenilni angiofibrom) ili tumora baze lobanje (meningeom) kako bi se smanjilo vreme trajanja operacije i smanjio rizik od krvarenja .Embolizacija se takođe primenjuje kod tumora kičmenog stuba (koštana aneurizmalna cista, hemangiom…). Ovim se takođe smanjuje i rizik od oštećenja okolnog normalnog tkiva i omogućava bolja vizualizacija hirurškog polja.

U tumorima koje nisu podložni hirurškoj terapiji, embolizacija se povremeno može koristiti kao primarni tretman jer se ovom metodom zatvara dotok krvi u tumor te on prestaje da se hrani iI stagnira.

Kod koštane aneurizmalne ciste, embolizacija dovodi do smanjivanja tegoba, i nekada može potpuno zaustaviti rast ciste pa se može izbeći kompleksan hiruški zahvat.

Embolizacija se takođe moze primeniti i kod intraktabilna epistakse – uporno (perzistentno i/ili recidivantno) krvarenje iz nosa i predstavlja relativno brz i elegantan metod, za inače teško rešiv problem.

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Pacijent star 17 godina sa tegobama u vidu obilnih  krvarenja iz nosa. Na CT pregledu glave se uočava tumor u predelu desnog nosnog hodnika i maksilarnog sinusa koji je dobro prokrvljen. Na DSA je potvrđena tumorska formacija koja je dobro prokrvljena. Urađena je embolizacija kojom su zatvoreni krvni sudovi tumora, nakon kojeg je tumor kompletno hirurškim putem odstranjen.