Endovaskularni tretman AV malformacija

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Endovaskularno se AVM ili dAVF isključiuju iz cirkulacije ubrizgavanjem tečnog embolizacionog materijala u krvne sudove koji ih sačinjavaju. Tečni materijal se stvrdnjava u krvnim sudovima malformacije i zauvek ih zatvara. Ova tehnika se danas upotrebljava širom sveta sa velikim uspehom.

Ukoliko je potrebno ova precedura se može ponoviti i nekoliko puta.

Prednost ove metode je što se može kombinovati i sa radiohirurgijom kada je neophodno (Gama nož).

Za pacijenta je mnogo komfornija od klasične operacije a postoperativni period je skraćen na minimum, kao i same komplikacije.

Kateterom se od preponske arterije dolazi do velikog krvnog suda vrata (karotidne ili vertebralne arterije) a zatim se plasira mikrokateter putem vodećeg katetera, zatim kroz arterije mozga, sve dok njegov vrh ne priđe AVM. Kroz mikrokateter se postepeno ubrizgava tečno embolizaciono sredstvo, koje ispunjava krvne sudove AVM i time je isključi iz cirkulacije.

Endovaskularni tretman AV malformacija

Pacijent star 28 godina sa kliničkom slikom epilepsije. Nakon urađenog CT pregleda posumnjano na AV malformaciju,koja je potvrđena na DSA u frontalnoj regiji sa leve strane.

Endovaskularni tretman AV malformacija

Urađene su četiri embolizacije sa periodima od tri meseca nakon kojih je AV malformacija kompletno zatvorena.
Endovaskularni tretman AV malformacija
Pacijent sa nastalom slabošću donjih ekstremiteta ,uz otežan hod i nemogučnost kontrole sfinktera.Urađen MR torakalne kičme na kojoj je uoćen infarkt kičmene moždine i sumnja na AV malformaciju.Spinalnom angiografijom dokazana spinalan AV malformacija torakalne regije koja je u jednom aktu zatvorena.Nakon intervencije se popravilo opšte stanje pacijenta.