Endovaskularni tretman disekcija krvnih sudova vrata i mozga

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Pacijentu se daje lokalna anestezija u predelu prepone. Nakon malog zasecanja (incizija) kože prepone, kateterom se ulazi u preponsku arteriju a zatim od preponske arterije dolazi do velikog krvnog suda vrata (karotidne ili vertebralne arterije) ili krvnog suda mozga. Kroz kateter se plasira stent u predelu disekcije koji omogućava formiranje pravog lumena.

Nakon završetka intervencije pacijentu se mesto punkcije zatvara posebnim sistemom

Ovom metodom se mogu veoma brzo rešiti disekcije i sprečiti njihove komplikacije pri čemu nije isključena konzervativna terapija.
Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiologPrikaz pacijenta sa iznenada nastalim bolom u predelu vrata,praćen kočenjem vrata koji je imao neregulisanu hipertenziju.Urađena DSA gde je uočena disekcija vertebralne arterije sa prisutnom disekantnom aneurizmom. U predelu disekcije je plasiran stent nakon kojeg je formiran pravi lumen uz potpuno rešenu disekciju.

Pacijent sa naglo nastalom slabošću leve strane, koji ima podatak o ranijem saobraćajnom udesu. Na DSA se uočava disekcija desne karotidne arterije uz prisutan protok u tragu.Pregledom leve karotidne arterije postoji kolateralan protok na desnu stranu koji nije dovoljan da spreči slabost leve strane. Plasiran je karotidni stent u predelu disekcije desne karotidne arterije kojim je uspostavljen kompletan protok.