Endovaskularni tretman karotido-kavernozne fistule

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Cerebralna angiografija je zlatni standard za definitivnu dijagnozu, klasifikaciju i planiranje tretmana ovih lezija.

Endovaskularnim tretmanom se na minimalno invazivan način kroz preponsku arteriju dolazi do same fistule što interventnom neuroradiologu pruža mnogo jasniju sliku same fistule, veličine, mesta, načina venske drenaze i prisustva magistralnih venskih kolaterala. Nakon toga interventni neuroradiolog donosi odluku kojom metodom će izvršiti embolizaciju i zatvoriti fistulu.

Kao i ostale endovaskularne procedure i ova se radi u lokalnoj anesteziji, a komplikacije su smanjene na minimum i pacijent se iz bolnice otpusta nakon 24-48h.

Pacijent nakon saobraćajnog udesa se žali na šum u glavi, pulsiranje desne očne jabučice, crvenilo oka i prominenciju očne jabučice. Urađena le DSA gde je dokazana karotido-kavernozna fistula. Endovaskularnim putem je fistula zatvorena.
Očna jabučica nakon intervencije se potpuno vratila nazad pri čemu se prokrvljenost beonjače povukla.