Endovaskularni tretman stenoza karotidnih arterija i stenoze a.subclavia

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Minimalno invazivna procedura za lečenje karotidne arterijske bolesti kao i stenoza arterije subklavije je angioplastika i stentiranje.

Angioplastika i stenting se rade u lokalnoj anesteziji. Interventni neuroradiolog plasiranjem katetera u preponsku arteriju preko trbusne arterije dolazi do karotidnih arterija i/ili arterije subklavije. Davanjem kontrastnog sredstva dobija jasnu sliku o  lokaciji i prirodi karotidnog  plaka koji sužava lumen samog krvnog suda. Zatim uz pomoć drugog  katetera koji nosi mali balon i naduvavanjem tog balona poravnjava plak uz zidove arterija. Dalje, lekar, stavlja stent u arteriju i time dobija rekanalizaciju, ‘otvaranje’ ovog krvnog suda i normalan protok krvi do mozga.

Sama procedura traje 15-20 min, komplikacije su svedene na minimum, a boravak u bolnici nakon intervencije je 24h-48h.

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Prikaz pacijenta sa simptomatskom stenozom karotidna arterije iznad račve koja se razvila šest meseci nakon hirurške intervencije. Urađena je balon dilatacija i plasiran stent nakon kojeg postoji kompletan protok.

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Kod pacijenta su postojale obostrane simptomatske stenoze karotidnih arterija,sa leve strane od 90% i desno 75%.u istom aktu su urađene obe karotidne arterije plasiranjem karotidnih stentova.

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Pacijent sa tegobama u vidu vrtoglavice,smanjenog pritiska na levoj ruci  i puls koji se teže registruje na leve strane.Na DSA se uočava stenoza leve arterije subklavije od 80% koja je uzrok tegoba.Urađena balon dilatacija i plasiran stent kojim je rešena stenoza ,nakon čega su izčezle tegobe.