Endovaskularni tretman stenoza krvnih sudova mozga

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Nakon dijagnostikovanja simptomatske stenoze na osnovu MR i CT pregleda krvnih sudova mozga, potrebno je uraditi digitalnu subtrakcionu angiografiju (DSA) u cilju potvrde stenoze, a potom i endovaskularni tretman.

Sistemom katetera i mikrokatetera se kroz preponsku arteriju preko trbušne aorte i arterija vrata dolazi  do mesta same stenoze krvnog suda mozga. Nakon određivanja stepena stenoze i prirode stenoze, interventni neuroradiolog se odlučuje koja tehnika je najbolja za pacijenta.

Stenoze se mogu tretirati balon dilatacijom, kao samostalnom tehnikom, u kojoj balon sabija i mrvi masne naslage na zidu krvnog suda, otvara (širi) njegov lumen ili se kombinuje sa plasiranjem stenta. Stent lumen krvnog suda vraća na normalu pa samim tim i snabdevanje tog područja kiseonikom i hranjivim materijama. Postavljen stent služi da arteriju drži otvorenom.

Pacijent star 48 godina sa tegobama u vidu vrtoglavice i nestabilnog hoda kod koga je urađena CT angiografija na kojoj se uočava stenoza bazilarne arterije od 90%.Urađena pre intervencije DSA kojom je potvrđena stenoza i na osnovu koje je planirana endovaskularna intervencija.Stenoza je rešena balon dilatacijom i plasiranjem stenta nakon kojeg je dobijen protok 100%.