Mehanička ekstrakcija tromba kod akutnog infarkta mozga

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Brojne naučne studije svakim danom sve više dokazuju efikasnost novog pristupa u lečenju moždanog udara, a to su endovaskularne procedure.

Najčešći oblik  moždanog udara je ishemijski moždani udar kada usled zakrčenja krvnog suda trombom dolazi do prekida cirkulacije.

Danas se pored intravenske trombolize, gde lekovima pokušavamo da razgradimo tromb, sve više u praksu uvodi vađenje tromba mehaničkom trombektomijom.

Prednost mehaničke trombektomije je velika. Predstavlja brz i efikasan tretman sa visokom stopom rekanalizacije krvog suda.

Kod moždanog udara vreme je ključni faktor pa je zato izuzetno važno javiti se lekaru odmah po pojavi prvih simptoma. Mehanička trombektomija je metoda koja se mora primeniti u prvih šest sati od pojave simptoma ako je u pitanju prednji sliv mozga ili u prvih 9 sati kada je u pitanju zadnji sliv.

Transfemoralnim putem, kroz preponu, se uvode kateteri i mikrokateteri, kojima se preko trbušne arterije dolazi do karotidnih arterija, ili njenih grana, a zatim i do samog tromba koji je zatvorio krvni sud. Nakon toga se prolazi kroz sam tromb i pomoću stenta tromb se obuhvati i izvadi iz krvnog suda. Ovim se ostvaruje rekanalizacija krvnog suda i ponovno snabdevanje kiseonikom i hranjivim materijama dela mozga koji je prethodno bio ugrožen.

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

3D prikaz tromba unutar krvnog suda koji je uzrok akutnog infarkta i stent kojim su trombotične mase izvađene tokom intervencije.

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Prikaz slučaja pet sati nakon naglo nastale oduzetosto leve polovine tela i gubitka govora. Na DSA se uočava tromboza karotidne arterije u mozgu sa prisutnim masovnim trombom.Endovaskularna intervencija je urađena primenom stenta sa kojim se prošlo kroz tromb gde je u dva navrata urađena ekstrakcija tromba i aspiracija trombotičnih masa nakon kojih su potpuno otvoreni krvni sudovi desne polovine mozga.

Dr Slobodan Ćulafić – interventni neuroradiolog

Deo tromba koji je aspiriran tokom intervencije koji je bio uzrok akutnog infarkta mozga.